Tακτική Γενική Συνέλευση την 20 Μαρτίου 2016

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 751/7-2-2016 απόφαση του Δ.Σ., τα οικεία άρθρα του  καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ν.Ε.Ζ. Α.Ε,  με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, σε Tακτική Γενική Συνέλευση την 20 η Μαρτίου 2016, ημέρα Κυριακή, και ώρα  10:00 π.μ, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Σαρακινάδου Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 36ης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς  και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και των εκλεκτών.

2.   Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

      αποζημίωσης για τη χρήση του 2015

3.   Εκλογή Νέου Δ.Σ.

4. Ενημέρωση των μετόχων της << Σύμβασης παραχώρησης και ανάληψης εκμετάλλευσης πλοίου (Σύμβαση Εφοπλισμού)>>.     

Για να λάβουν μέρος οι κ.κ. Μέτοχοι στην παραπάνω Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας, οπότε θα τους δοθεί απόδειξη, που θα χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει να φέρουν στην Εταιρία εκτός από τους τίτλους ή αποδεικτικό κατάθεσης τίτλων και εξουσιοδότηση του Μετόχου με το γνήσιο της υπογραφής.

Κυλλήνη

Ζάκυνθος

Κεφαλλονιά